Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
Pallatieve Zorg
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40
E. rigo.verhaert@coda.care

Uw verzorging is onze zorg...

Palliatieve zorg beoogt een totaalzorg bij het levenseinde, zowel voor de zieke als zijn naasten.
Vanuit een pluralistische visie ontplooit CODA vzw niet alleen zorg voor het lichamelijke, maar ook het psychische, het sociale, het spirituele. Met een professionele equipe van verpleegkundigen, artsen, psychologe, maatschappelijk werker, ... en met de hulp van heel veel enthousiaste vrijwilligers timmert CODA vzw al twintig jaar aan de weg van de palliatieve zorgverlening in de Noorderkempen.

Het unieke van CODA vzw schuilt in de centralisatie van het zorg- en begeleidingsaanbod. Het volledige gamma aan (residentiële) zorg en begeleiding wordt op één locatie aangeboden en/of gecoördineerd.
Op deze site vindt u informatie over de activiteiten die CODA vzw heeft uitgebouwd, praktische gegevens over de werking, de medewerkers, enz....

CODA heeft heeft aandacht voor:

  • Het bestrijden en verzachten van lichamelijke klachten
  • Psychische, emotionele en spirituele pijn
  • Het verdriet, de emoties en de vragen rond ziek- zijn en het naderende levenseinde
  • De moeilijkheden die bij thuisverzorging kunnen optreden
  • De opvang van familie en mantelzorgers, ook in de rouwperiode na het overlijden