Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
   
Coda Dagcentrum
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 42
E. dagcentrum@coda.care
Parking

Coda heeft een eigen parking.
Aan bezoekers wordt gevraagd om langs de Bredabaan te parkeren.

Erkenning

BE 2891

Openbaar vervoer

640 via Brasschaat
641 via de autosnelweg E19
Halte: Wuustwezel Klooster

Met de wagen

Vind ons op Google maps

Consulteerbare artsen

Dr. I. Christophe
Dr. G. Huysmans

Algemeen coördinator

Rigo Verhaert

we begeleiden samen de gasten in hun noden en volgens hun tempo

In palliatieve zorg is de eerste optie: ongeneeslijk zieke mensen naar hun (t)huis laten gaan, daar het laatste traject van hun leven laten doorbrengen en de persoon tot aan het sterven thuis te begeleiden.

Om dat doel te verwezenlijken is er een brede professionele omkadering voorzien door de overheid. Maar zonder mantelzorgers is een palliatieve thuisbegeleiding niet haalbaar. Deze mantelzorgers, meestal de nabije familie, kunnen soms oververmoeid raken, angstig of onzeker worden (“Wat gaat er nog allemaal gebeuren?”) of ze kunnen nood hebben aan ‘eigen tijd’, aan het gevoel eens niet te moeten zorgen voor hun naaste. De ongeneeslijk zieke heeft soms thuis het gevoel dat hij geïsoleerd raakt, steeds maar dat kleine groepje mensen ziet die om hem bekommerd zijn en die hem verzorgen. Hij kan met vragen zitten die hij aan zijn naasten niet kan of durft te stellen, kan zelf onzeker worden of kan zich soms een ‘last’ vinden voor ieder die hem thuis verzorgt en begeleidt.

Coda ondersteunend Dagcentrum

In zo een situaties kan het Coda ondersteunend Dagcentrum een oplossing bieden. In Coda Dagcentrum kunnen mensen terecht die ongeneeslijk ziek zijn en die thuis verblijven. De term ‘ondersteunend’ dekt beter de lading dan het woord ‘palliatief’. Een ongeneeslijk zieke die naar het dagcentrum komt kan nog een langere levensverwachting hebben, soms nog jaren. Dat maakt dat de begeleiding nog meer op leven en op toekomstperspectief gericht is. De patiënten worden er ‘gasten’, mensen die graag ontvangen worden en die gerespecteerd worden zoals ze zijn.

Ons team

In Coda Dagcentrum werken verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en vrijwilligers. Zij begeleiden samen de gasten in hun noden en volgens hun tempo en levenshouding.

Begeleidingsaanbod

Het pallet van het begeleidingsaanbod gaat van lichamelijke (comfort)zorg over cosmetische hulp over psycho- emotionele begeleiding tot sociale ondersteuning. Het begeleidingstraject wordt in overleg met de gast en met diens familie/mantelzorger opgesteld en regelmatig geëvalueerd.

Persoonlijke verzorgingsmiddelen

Als de gast wenst gebruik te maken van het bad in Coda Dagcentrum, kunnen de persoonlijke verzorgingsmiddelen meegebracht worden. Badlinnen is aanwezig.

Aanmelden

In het Coda Dagcentrum kunnen van maandag tot vrijdag telkens zes gasten per dag verblijven. Op weekend- en feestdagen is het dagcentrum niet geopend. Een opnamevraag kan van de zieke zelf komen of ze kan door de familie gesteld worden. Soms zullen professionele begeleiders aan de patiënt of diens familie voorstellen om een verblijf in het dagcentrum te overwegen. Na een eerste (telefonische) aanmelding kan de patiënt op een verkennend gesprek komen. Als de patiënt kiest om van de diensten van Coda Dagcentrum gebruik te maken, zal de huisarts gecontacteerd worden. De huisarts blijft ten allen tijde de medisch verantwoordelijke en zij/hij zal regelmatig feedback krijgen over relevante zaken.

Het belangrijkste opnamecriterium voor Coda Dagcentrum is het hebben van een ongeneeslijke ziekte of aandoening. De levensverwachting speelt geen rol. Het is niet nodig dat de zieke op een administratieve manier in een palliatief traject ingebed is.

Als een zieke naar Coda Dagcentrum wil komen, zal er samen met het personeel van het dagcentrum een eerste schema opgesteld worden wat betreft het aantal verblijfsdagen en de frequentie van het verblijf. Dit schema zal steeds kunnen aangepast worden naargelang de vraag van de gast en diens mantelzorger en naargelang de mogelijkheden van het Coda Dagcentrum.

Vervoer
Het vervoer van de gast naar en van Coda Dagcentrum wordt door diens naasten opgenomen en georganiseerd. Bij moeilijkheden om het vervoer te realiseren kan er gebruik gemaakt worden van (gemeentelijke) diensten (handicar, minder- mobielencentrale,…) en kan Coda Dagcentrum helpen met de organisatie. In uiterste nood kan het dagcentrum zelf instaan voor het vervoer. Dan wordt er een vergoeding van €0,35 per kilometer aangerekend.

Prijzen

Het verblijf in Coda Dagcentrum kost aan de gast €10 per begonnen dag. In dit bedrag zijn alle kosten van drank, voeding, hygiënische en andere zorgen inbegrepen. Als er extra kosten voorzien worden – zoals kosten bij uitstappen – dan worden die voordien aangekondigd en apart verrekend. Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de verblijfskosten terug. Dat kunt u best bevragen bij uw ziekenfonds.

Medicatie

Als de gast gedurende de dag medicatie moet nemen moet die meegebracht worden. Wij vragen ook tijdens de intake om bij de eerste verblijfsdag een actueel medicatieschema mee te brengen en alle informatie met betrekking tot mogelijke (medische) te verwachten problemen of interventies duidelijk te communiceren.

Vragen

 Heb je toch nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.