Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
   
Netwerk Palliatieve
Zorg Noorderkempen
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40
E. netwerk@coda.care
W. www.coda.care
Algemeen coördinator

Rigo Verhaert

Psychologe

Susi Auth

Een netwerk van thuisverpleging, apothekers en nog veel meer...

Het Netwerk (het Samenwerkingsverband) Palliatieve Zorg Noorderkempen is een neutrale organisatie waar elk zorginitiatief dat met palliatieve zorg in aanraking kan komen, zich kan aansluiten : woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleegkundigen, diensten gezins- en bejaardenhulp, mutualiteiten, huisartsenverenigingen, kinesisten, apothekers-verenigingen,...

Het NPZN heeft verschillende opdrachten die door de overheid zijn bepaald en neemt daarnaast nog andere initiatieven:

  • Het sensibiliseren en informeren van zowel de brede bevolking als van de zorgprofessionals in verband met palliatieve zorg en levenseindebeslissingen. NPZN doet dat via voordrachten en lezingen, publicaties,.... en het bekend maken van CODA vzw in de regio.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van alle leden van het netwerk via het organiseren van vormingen en het ondersteunen van (sector gebonden) samenwerkingsverbanden, het ondersteunen van interne vormingen en opleidingen en het meewerken aan navormingsinitiatieven van de erkende onderwijsinstellingen.
  • Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking van CODA vzw om in alle zorgsettings van CODA vzw de vrijwilligers te kunnen voorzien die de ongeneeslijk zieke en diens naasten verdienen: warmhartige en competente vrijwilligers die zich gesteund weten door de organisatie. Het ondersteunen van de vrijwillige initiatieven van CODA vzw in verband met naambekendheid en fundraising.
  • Het psychosociaal steunen van Coda Thuiszorg, als de Multidisciplinaire BegeleidingsEquipe (zie: ‘Thuiszorg’) van NPZN, door diens psycholoog. Op deze manier ondersteunt NPZN direct en indirect de eerstelijnszorg van de ongeneeslijk zieke.
  • Het casusgebonden ondersteunen van de zorgverleners van de eerste lijn en het overleg tussen eerstelijns zorgverleners bevorderen en waar nodig begeleiden.
  • Het uitbouwen en verder vormen van het initiatief “Coda Rouwzorg” onder supervisie en begeleiding van de psycholoog van NPZN.
  • Het registreren en het meewerken aan evaluatie initiatieven van de overheid met betrekking tot de werking van palliatieve initiatieven in de regio.
Vragen

Heb je toch nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.