Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
   


Coda Rouwzorg
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 43
E. rouwzorg@coda.care

Rouwen kan je leven grondig overhoop halen.

Coda Rouwzorg probeert door middel van de lezing "En hoe nu verder...?" rouwenden en hun omgeving te ondersteunen en een antwoord te bieden op de vele vragen waar rouwenden en hun omgeving mee worstelen. In de lezing besteden we aandacht aan de verschillende facetten van het rouwproces na het overlijden van een dierbare en reiken we suggesties aan om met je rouw op weg te gaan.

Deze lezing wordt verzorgd door onze psychologe en wordt elke 3 maanden herhaald. Families die begeleid zijn geweest door Coda Thuiszorg, Coda Dagcentrum of Coda Hospice, krijgen automatisch een uitnodiging toegestuurd voor deze lezing. Maar de lezing is ook toegankelijk voor personen uit de zorgregio die niet door Coda begeleid zijn geweest en nood hebben aan informatie over rouwen. In de pauze en na de lezing staan onze psychologe en rouwzorgvrijwilligers ook klaar voor een babbeltje of het beantwoorden van vragen. Inschrijven voor de lezing is noodzakelijk!

Het rouwen

Rouw ontstaat na een ingrijpend verlies. Hier stap je niet zomaar overheen. Het verlies raakt je in heel je wezen. Veel tijd gaat naar het verlies en datgene wat met de dood van een dierbare verloren is gegaan. Rouwen kan je gedachten, je gevoelens en je gedrag grondig overhoop halen. Het maakt je heel kwetsbaar. De omgeving van een rouwende, maar ook de rouwende zelf, weet hier niet altijd raad mee. Als rouwende heb je soms het gevoel er alleen voor te staan.

Coda Rouwzorg bestaat uit een groep getrainde en gemotiveerde rouwzorgvrijwilligers, onder leiding van de psychologe en rouwzorgverantwoordelijke van CODA vzw, Susi Auth.

Naast de lezing voorziet Coda Rouwzorg in de mogelijkheid om via individuele begeleiding of een gespreksgroep verder op weg te gaan met je rouw.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt aangeboden voor een beperkt aantal sessies (6 sessies of minder) en wordt verzorgd door de psychologe of een getrainde rouwzorgvrijwilliger. Dit zijn geen therapeutische gesprekken, maar ondersteunende en begeleidende gesprekken binnen een normaal rouwproces. Indien het gaat om een gecompliceerde rouw of indien u meer ondersteuning nodig hebt dan wij u kunnen bieden, zal onze psychologe dit samen met u bekijken en u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener voor een langer durende therapeutische behandeling.

De gespreksgroep voor rouwenden wordt twee keer per jaar ingericht (één keer in het voorjaar en één keer in het najaar) en bestaat uit 7 sessies waarin telkens twee van onze rouwzorgvrijwilligers met een kleine groep lotgenoten (max. 8 deelnemers) op weg gaan doorheen verschillende thema's die het verlies- en rouwlandschap kleuren. Deze gespreksgroep is een lotgenotengroep waarin het uitwisselen van eigen ervaringen centraal staan. Er wordt niet therapeutisch gewerkt!

Gespreksgroep

Indien u interesse hebt voor de gespreksgroep, kan u zich vrijblijvend opgeven bij onze psycholge, Susi Auth. Zij houdt u verder op de hoogte van de planning en doet ook een telefonische kennismaking om na te gaan of u in aanmerking komt voor de groep en wat uw verwachtingen hier rond zijn. Indien u informatie wenst over de lezing, de gespreksgroep voor rouwenden of individuele ondersteuning of indien u zich wenst in te schrijven voor één van deze onderdelen, kan u Coda Rouwzorg bereiken via het e- mailadres rouwzorg@coda.care, of op het telefoonnummer +32 3 432 78 43.

Vragen

Heb je toch nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.