Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
   
Coda Thuiszorg VZW
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40
E. thuiszorg@coda.care
Verantwoordelijke artsen

Dr. I. Christophe
Dr. G. Huysmans

Algemeen coördinator

Rigo Verhaert

onze ondersteuning omvat alle facetten van het leven

Coda Thuiszorg verleent zorg via een Multidisciplinaire BegeleidingsEquipe. Deze MBE bestaat uit verpleegkundigen die specialist zijn in palliatieve zorg. De equipe ondersteunt zowel de ongeneeslijk zieke patiënt die het laatste deel van diens leven thuis wil blijven, als de naasten en mantelzorger(s). De ondersteuning omvat alle facetten van het leven van de palliatieve patiënt: fysisch comfort en symptoomcontrole, het sociale luik van het ongeneeslijk ziek zijn, begeleiding in het omgaan met de situatie en met het naderende levenseinde.

Ons team

Coda Thuiszorg werkt steeds ondersteunend voor de professionele hulpverleners die de patiënt omringen. Deze ondersteuning verloopt in samenwerking waarbij Coda Thuiszorg geen taken van de andere professionelen overneemt (zoals het verzorgen van de patiënt, medicatie geven,…). De taak van Coda Thuiszorg situeert zich op het gebied van advies geven, delen van praktijkervaring; overleg plegen met betrekking tot de aanpak van opduikende problemen, het mee organiseren van de aanwezigheid van hulpmiddelen, enzovoort.

Coda Thuiszorg kan continu beroep doen op twee equipeartsen die verbonden zijn aan de organisatie. Ook de huisarts van de patiënt kan voor advies contact opnemen met deze artsen. De equipeartsen zijn verantwoordelijk voor de medisch- technische adviezen van Coda Thuiszorg.

Starten van een begeleiding

De aanvraag tot het starten van een begeleiding kan gebeuren door de patiënt en/of diens naasten, door het ziekenhuis waar de patiënt verblijft alvorens naar huis te gaan, door de zorgprofessionals die reeds bij de patiënt ingeschakeld zijn, of door de huisarts. De huisarts blijft steeds de eindverantwoordelijke van de begeleiding. De huisarts moet ook steeds uitdrukkelijk instemmen met de begeleiding van Coda Thuiszorg. Daartoe dient zij/hij een attest op te stellen ter bevestiging dat de patiënt ongeneeslijk ziek is (en waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zal overlijden).

Na de instemming van de huisarts zal er met de patiënt een eerste huisbezoek gepland worden. Soms zal de huisarts en/of de thuisverpleegkundige bij dit eerste huisbezoek aanwezig zijn. Dit bezoek dient ter kennismaking en er zal afgetoetst worden wat de patiënt nodig heeft, wat zij/hij wilt en hoe Coda Thuiszorg hierin kan helpen.

Prijzen

De tussenkomst van Coda Thuiszorg is volledig gratis voor de palliatieve patiënt.

Vragen

Heb je toch nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.