Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
Wilt u een gift doen
GIFTEN
BE40 733-1262100-63
BIC
KREDBEBB
Informatie

Voor alle informatie mbt. giften, fiscale attesten, fundraising en sponsor- activiteiten kan u terecht op:

giften@coda.careuw gift is voor ons een levensgeschenk...

CODA vzw. biedt ondertussen reeds 20 jaar gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en hun families.

Jaarlijks worden in het Coda Hospice een 135-tal ‘gasten‘ opgenomen en kunnen een 50-tal palliatieve patiënten voor kortere dagopnames terecht in het Coda Dagcentrum. Meer dan 300 patiënten doen ieder jaar voor hun zorg eveneens beroep op de diensten van de Coda Thuiszorgequipe van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen.

Niettegenstaande de nood aan een gespecialiseerde palliatieve zorg algemeen wordt erkend, kon CODA vzw. tot op heden slechts in geringe mate rekenen op overheidsubsidies. Door een affiliatie van het A.Z. KLINA met CODA vzw.kon het Coda Hospice als palliatieve eenheid worden erkend, zodat de eigen bijdragen van de patiënten beperkt blijven tot deze bij een gewone ziekenhuisopname. De financiering van het paramedisch personeel, de deskundige opleiding van de zorgverleners, de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de verdere uitbouw van het Dag- & Ontmoetingscentrum worden tot op heden niet gesubsidieerd. Tevens blijft het noodzakelijk om het specifieke karakter van de palliatieve eenheid CODA als ˝stand alone hospice˝, los van de ziekenhuisstructuren, te kunnen behouden en nog verder uit te bouwen. CODA vzw. blijft daarvoor aangewezen op de steun van vele milde schenkers, en de sponsoring door bedrijven, verenigingen en organisaties.

CODA vzw. is gemachtigd om voor giften van minimaal € 40 een fiscaal attest voor belastingvermindering af te leveren. Dit attest wordt in de loop van de maand maart van het jaar volgend op de datum van de gift, verstuurd. De CODAkrant, met nieuws over Coda vzw., wordt met regelmaat aan de schenkers en de sponsors toegezonden.

Vragen

Heb je toch nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.