Palliatieve Zorg | Bredabaan 743 | 2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40 | E. coda@coda.care
   

De laatste Nieuws items

   
Pallatieve Zorg
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
T. +32 3 432 78 40
E. rigo.verhaert@coda.care

Uw verzorging is onze zorg...

Palliatieve zorg beoogt een totaalzorg bij het levenseinde, zowel voor de zieke als zijn naasten.
Vanuit een pluralistische visie ontplooit CODA niet alleen zorg voor het lichamelijke, maar ook het psychische, het sociale, het spirituele. Met een professionele equipe van verpleegkundigen, artsen, psychologe, maatschappelijk werker, ...

Lees meer...

Het Coda Hospice biedt nu bijna 17 jaar gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en hun families.

Jaarlijks worden een 135-tal ‘ gasten ‘ in het hospice opgenomen en kunnen een 50-tal palliatieve patiënten voor kortere dagopnames terecht in het Coda Dagcentrum. Meer dan 250 patiënten doen jaarlijks voor hun zorg eveneens beroep op de diensten van de Coda Thuiszorgequipe van het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen.

Niettegenstaande de nood aan een gespecialiseerde palliatieve zorg algemeen wordt erkend, kon CODA v.z.w. tot op heden slechts in geringe mate rekenen op overheidsubsidies...

Lees meer...